Mit navn er Jonas Damsbo & jeg er en dansk multimediedesigner.

My name is Jonas Damsbo & I am a danish multimediadesigner.
Jeg har gode kompetencer & erfaring med redskaber indenfor fagområderne Kommunikation, Interaktion, Organisation, Visualisering & Design.

I have good experience & knowledge of tools within the fields of Communication, Interaction, Organization, Visualization & Design.
Kompetencer

Skills

Det omhandler blandt andet virksomheds- & markedsføringsanalyser, tankerne & æstetikken bag samt produktion af hjemmesider, e-magasiner, print, lyd & video.

These are among others business- & marketinganalysis, the thoughts & aesthetics behind & the production of websites, e-magazines, print, audio and video.

Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face